Kwaliteit

Kwaliteit

Zorg voor kwaliteit staat al sedert jaren bij Bax Speciaal Drukkerij hoog in het vaandel, en dat willen we ook graag zo houden. U kunt van ons verwachten dat wij ons blijvend zullen inspannen om kwalitatief hoogwaardig drukwerk te leveren. Bax Speciaal Drukkerij heeft dit geformaliseerd door het opzetten, invoeren en handhaven van het Grafimedia Kwaliteitszorgsysteem, dat voldoet aan de auditcriteria van ISO 9001. Via Stichting Certificatie Creatieve Industie behaalden wij in november 2007 het ISO 9001 certificaat. Dit wordt ieder jaar d.m.v. een audit gecontroleerd. Inmiddels heeft Bax Speciaal Drukkerij B.V. ISO 9001-2015

De doelstellingen die wij ons ten behoeve van de kwaliteitszorg hebben opgelegd zijn:

  • het voorkomen, dan wel beperken, van tekortkomingen in de productkwaliteit, het productieproces en interne organisatie.
  • het streven naar tevredenheid bij de klanten.
  • behoud van kwaliteitszorg in de bedrijfsvoering.
  • ondersteuning door de directie bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.
  • regelmatige doorlichting van het kwaliteitszorgsysteem.
  • jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsbeleid.


Aan de hand van resultaten uit de jaarlijkse controles en de gegevens uit het 'monitoringsysteem' zal de directie bekijken in hoeverre het kwaliteitsbeleid in de praktijk moet worden bijgesteld. Op deze wijze zal er continu aan de optimalisering van de organisatie worden gewerkt.